Att skriva efter trauma

Jag är licensierad Write Your Self-vägledare och kan  ge stöd till dig som vill hitta tillbaka till din egen röst efter ett trauma.

Med hjälp av ett program i åtta steg skriver du din egen berättelse. En berättelse som kan stärka både dig själv och andra. Under programmet får du hjälp att komma igång och hitta rum för ditt skrivande. Jag ger förslag på skrivövningar men du väljer alltid själv vad du  skriver om. Jag har kontakt med dig hela tiden och ger dig respons på dina texter.  

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om programmet och hur upplägget ser ut. 

Write Your Self är en global skrivrörelse som du kan läsa mer om här.