CV

Anställning
Frilansjournalist och skribent 2013-2018
Projektledare och redaktör, Landstinget Gävleborg 2008–2013
Frilansjournalist och skribent 2004–2008
Informationssekreterare och projektledare, Landstinget Gävleborg 1990–2002
Radioproducent, Radio Gävleborg 1989–1990
 
Utbildning
Write Your Self-vägledare 2017
Skrivarlinjen fortsättningskurs, Västerbergs folkhögskola 2005 och 2007
Skrivarlinjen, Västerbergs folkhögskola 2002-2003
Högskoleexamen på informationslinjen, Högskolan i Sundsvall-Härnösand 1989

Kurser
Svenska språket 1-30,Högskolan i Gävle 2014
Hitta din berättelse, Biskops Arnö Nordens folkhögskola 2013
Ledarskapsutbildning, Studiefrämjandet 2008
Reportage i ord och bild, Birka folkhögskola 2007
Att skriva lättläst samhällsinformation, Centrum för lättläst 2004
Processinriktat skrivande, Högskolan i Gävle 1997
Statskunskap A1, Högskolan i Sundsvall-Härnösand 1992

Läs mina noveller här.

Läs mina reportage här.